Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησε η διάθεση της νέας 5ης έκδοσης από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία της Amazon. Πληροφορίες στη σχετική σελίδα.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

4η έκδοση 2017

Στις 11 Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η διάθεση της νέας έκδοσης από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία
Createspace και Amazon. Πληροφορίες στη σχετική σελίδα.